Kategorier
Företagande

Lyckas med din chefsrekrytering

Det måste bli bra när du anställer en chef i din firma. Chansen att göra en lyckad chefsrekrytering ökar om du anlitar en verkligt skicklig rekryteringsfirma.

Risken är stor att du blir nerringd av alla sorters platssökande och att firman får en mängd osorterade telefonsamtal som stör den dagliga verksamheten. Det är bättre att låta en specialist hjälpa till med hela processen och hänvisa dit. De gör en gallring och sorterar bort helt olämpliga ansökningar. Det besparar dig både tid och arbete.

Många arbetslösa söker alla sorters tjänster bara för att de måste göra det. Du är ju ute efter att headhunta en toppkraft, och då är det bra att anlita en specialist på chefsrekrytering. I annonsen undanber du dig ytterligare konsulttjänster och har en speciellt angiven rekryterare som kontaktperson.

Chefsrekrytering kräver kunskap

När du har en tydlig kravspecifikation blir det lättare att hitta rätt person. Det kan förstås vara svårt i en mindre stad, för där finns det inte så många arbetssökande med den rätta kompetensen. Men en rekryteringsfirma kan ingå i ett större nätverk av headhunters, och därför är de mycket lämpliga för chefsrekrytering. De har ett stort kontaktnät.

De krav du ställer på din nye anställde är säkert ganska höga. Det är ord som integritet, ledaregenskaper, yrkeskunskap, mod och lojalitet. En chef måste också kunna fatta beslut och genomdriva dem på ett ansvarsfullt sätt. Det måste också vara någon som personalen kan acceptera och samarbeta med. Anlita därför en expert som konsult, så att du får en lyckad chefsrekrytering.

Kategorier
Artiklar

Lägg grunden med en valpkurs i Göteborg

En valpkurs i Göteborg kan hjälpa dig att förstå din hund bättre. Det kan leda till en bättre relation, ett bättre samarbete och en lyckligare vardag.

Att ha hund är någonting som ofta romantiseras väldigt mycket. På sociala medier är det bara mysandet i soffan, apportlekarna eller de härliga höstpromenaderna i strålande solsken som man ser. Men det är mycket, mycket mer bakom kulisserna i hundägarskapet som kan vara minst sagt utmanande.

Det är allt från att klippa klor eller gå ut och motionera hunden i piskande regn till att stimulera den mentalt. Ingen hundägare skulle säga att det inte är svårt. Allra viktigast är dock att skapa en relation till sin hund, men utan en bra kunskapsgrund att stå på kan det bli mer utmanande än vad det behöver vara.

Valpkurs som stärker samarbetet

Det är därför du ska anmäla dig till en valpkurs i Göteborg så fort du blivit hundägare. Har du adopterad en äldre hund kan man ofta gå en hundkurs av någon annan form för att lära sig att lägga grunderna i att arbeta belöningsbaserat – och i förlängningen ett gynnsamt samarbete mellan er båda två.

Valpen är en komplex varelse. Den förlitar sig på dig. Den gör alltid sitt bästa och hittar inte på djävulskap bara för att jäklas. Det är viktigt att komma ihåg. Insikten gör också att du som ägare har ett jättestort ansvar över att ge din valp så goda förutsättningar du bara kan – och första steget är just att gå en valpkurs.

Kategorier
Utbildning

SFI Stockholm har bra resultat

I en tid där man ser att flyktingströmmarna är större än någonsin så måste vi i Sverige i allmänhet och Europa i synnerhet öppna våra armar och hjälpa de människor som tvingats fly från krigets vansinne i exempelvis Syrien. Vi kan helt enkelt inte stänga gränserna och se hur familjer dör då de i gummiflottar försöker korsa Medelhavet i jakt på trygghet.

Sverige har alltid – och ska alltid – vara ett land där solidaritet ska vara en grundpelare och att Sverigedemokraterna i denna fråga fått en allt större plats är naturligtvis oroväckande. Detta parti talar alltid om kostnaden för invandrare och ser aldrig till de stora fördelarna som kommer med ökad inflyttning.

Det kanske handlar om en kostnad till en början; men sett över tid – då en person börjat arbeta, skaffar barn, betalar skatt – så är belöningen både uppenbar och stor för ett land som Sverige (som dessutom har plats och har pengar så att det räcker och blir över) Dock så måste man se till att detta sker snabbt och man måste se till att integrationen sker så smidigt som möjligt – både sett till eventuella kostnader, eventuella vinster och – framförallt – för den enskilde individens leverne och väl.

Nyckeln till detta är ofta språket. Kan man snabbt lära sig svenska så har man också de bästa förutsättningarna för att hitta ett arbete och börja försörja sig själv och sin egen familj och därmed också bidra till vår statskassa. En person som flytt från Syrien och som kommer till Stockholm kommer dels att mötas av ett land som skiljer sig avsevärt åt – både kulturellt och sett till språket och viktigt är att denne direkt får en chans att lära sig båda delarna.

Ett bra alternativ är att anmäla sig till en utbildning sanktionerad och ledd av SFI i Stockholm och detta då båda dessa viktiga delar blandas och vävs ihop. Vid en utbildning av SFI Stockholm så blandas både det svenska språket med lärdom om vår svenska kultur och lärarna har samtliga olika verktyg för att locka fram lusten hos sina elever. Skratt, pedagogik, lek och allvar – SFI Stockholm har hittat den mix som gör undervisning rolig.

SFI Stockholm lockar fram lusten till lärande

Det spelar ingen roll hur gammal man är som elev; känner man ingen lust så lär man sig heller inte och det är därför som SFI i Stockholm har haft en så betydande roll i integrationen till vårt svenska samhälle. Det här behövs idag mer än någonsin – lösningen är inte att stänga gränserna: det är att öppna ännu fler dörrar och dörren till språket är en av de absolut viktigaste. SFI Stockholm har nyckeln till den dörren.

Mer om SFI kan du hitta på den här sidan: sfistockholm.nu

Kategorier
Bostad

Fastighetsskötsel med långtidskontrakt i Göteborg

En ägare av ett flerbostadshus i Göteborg tar gärna hjälp av ett företag inom fastighetsskötsel för att driva sitt hus. Oftast har man ett långtidskontrakt.

Ett hus behöver löpande skötsel. Det vet de som äger hus av alla storlekar, även ägare av fritidshus eller villor. Men eftersom man även har en hel del gemensamma ytor, och många boende, så brukar fastighetsskötseln bli betydligt mer krävande och omfattande av flerbostadshus i Göteborg.

Stora hus kan även ha system och ytor som man inte har i en enfamiljsbostad. Det kan handla om lås, ventilation, torkrum, soprum och allt möjligt som man kan behöva ta hand om. Därför brukar man satsa på att skriva ett långtidskontrakt med ett, eller flera, företag som arbetar med fastighetsskötsel. Allt för att få en smidigare drift av sitt hus.

Enkel fastighetsskötsel i Göteborg

Den som äger ett flerbostadshus kan bestå av en privatperson, en förening eller ett företag. Och det kan vara en fastighet man äger eller en större mängd. Men hur man än har det med sitt ägande så behöver man ha ett schema för hur fastighetsskötseln ska se ut. Det handlar om när underhåll ska ske men även när mer sällan utförda åtgärder ska utföras.

I ett kontrakt kan man välja att vara mycket specificerad när det gäller allt som en fastighetsskötsel ska innehålla i Göteborg. Eller så väljer man att ha ett mer övergripande kontrakt där man vid sidan om kan skriva mer löpande beskrivningar av vad som ska ske och när.

Mer om fastighetsskötsel kan du hitta på denna sida: fastighetsskötselgöteborg.se

Kategorier
Juridik

Hur delar man upp ett dödsbo?

Om man först och främst ska förklara vad ett dödsbo är så handlar det om kvarlåtenskapen som finns kvar efter en avliden person. Dör en person i Stockholm så är det hans samlade tillgångar och skulder som kallas för ett dödsbo och personen i fråga upphör inte att existera förrän dödsboet i fråga är uppdelat mellan exempelvis hans fru och eventuella barn. Inom tre månader efter att personen i Stockholm avlidit ska dessa sammanställt en bouppteckning där allting han ägt ställs mot de skulder han dragit på sig. Här ska alltså hans dödsbo i Stockholm täcka skulder till banken, telefonräkningar och hyra samt även – och detta är viktigt – allt som rör hans begravning.

Hur man lägger upp denna beror dels på hur mycket pengar som finns och dels också hur den avlidnes eventuella önskemål kring begravningen ser ut. Man får dock räkna med att gravsten, kista, blommor, lokal och annons till tidningen ska ingå. Finns det här inga pengar – om personen i Stockholm har fler skulder än vad som finns i tillgångar – så kan man ansöka om att sätta hans dödsbo i konkurs och även ansöka om pengar från socialtjänsten för att täcka kostnaden kring hans begravning. Alla svenskar – fattiga som rika – har nämligen rätt till ett värdigt avslut och en vacker begravning.

En boutredningsman underlättar i sorgen

Delägarna till hans dödsbo i Stockholm – barn, fru och andra släktingar – får enligt vår arvsrätt olika delar av tillgångarna och kan i det närmaste liknas vid aktieägare i ett företag. Här kommer det att bli frun som ärver först medan barnen – bröstarvingarna – kommer att stå näst på tur. Vidare så kan man – om det inte finns några barn – säga att släktingar i form av bror och syster till den avlidne kommer att ha andelar i hans dödsbo. Det lättaste man kan göra vid en uppdelning av ett dödsbo är att anlita en extern boutredningsman som tar hand om utmätningen av tillgångarna samt räknar på skulder och sammanställer den bouppteckning vid nämnde ovan.

Det brukar vara det absolut bästa sättet då det kan vara svårt att dels reda ut alla regler och dels också då situationen är som den är; har en nära anhörig avlidit så måste man också få en chans att sörja och kanske lägga de praktiska saker som rör dennes dödsbo åt sidan. Detta naturligtvis oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i landet. Det vanliga är att Tingsrätten förordar och utser en sådan vid behov.

Vill du veta mer om dödsbo, gå till denna sida: dödsbostockholm.nu

Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning i Stockholm – förebygger och löser brott

Kameraövervakning i Stockholm skulle kunna förebygga många brott i huvudstaden. Och om brotten ändå sker kan filmerna istället användas som bevismaterial.

Hur samhället ska komma till botten med brottslighet är en ständig knäckfråga. Politiker levererar förslag efter förslag, men fakta är att det fortfarande existerar kriminalitet i någon form i sannolikt alla svenska städer. Därför pekar många på vikten av kameraövervakning på flera känsliga och brottsbenägna platser, inte minst i Stockholm.

Det kan handla om att sätta upp kameror på gator och torg på offentliga platser där man vet att det mycket väl skulle kunna begås brott. Kamerorna har två effekter. Den första är en avskräckande sådan. Om en potentiell gärningsman vet att hen blir filmad är hen sannolikt mindre benägen att begå ett brott.

Regler kring kameraövervakning

Den andra delen handlar om att kameraövervakning kan hjälpa till att identifiera den som ändå väljer att begå en brottslig gärning. Bevis som kan vara helt avgörande i en förundersökning och senare i en eventuell rättegång. Det är väldigt svårt för en kriminell person att bortförklara en situation där hen har blivit fångad på bar gärning på film.

Sedan är det förstås inte bara att slänga upp kameror här och var som man vill. Varken för privatpersoner, kommuner eller myndigheter. Det finns lagar och regler som måste följas. Dels måste tillstånd finnas, men det måste också framgå att kameraövervakning äger rum. Annars kan även det få rättsliga konsekvenser. Och du är väl den goda personen i den här berättelsen?