Fasadrenovering är viktigt i Stockholm

Hur håller man en stad i ett inbjudande skick? Ett svar på den frågan ligger i fasadrenovering; ett område som vuxit sig stort i Stockholm. Vår huvudstad är det givna resmålet för turister som är nyfikna på Sverige. Även vi svenskar ser Stockholm som ett givet resmål under semestern.

En sak som lockar turister är renligheten och fräschören. Trots att Stockholm är en storstad så lyckas man ändå få den att kännas ren och fräsch – det lockar turister.

Stockholm är en stad där vattnet är i fokus. Det är unikt att en så pass stor stad har dels vatten och dels naturen så nära inpå sig. Den känslan av renhet är något som är väldigt attraherande. Besöker man Stockholm så vill man ha den känslan genomgående i allting – man vill känna frisk luft, man vill kunna promenera i välstädade parker och man vill se att fasader och byggnader är rena och fräscha.

Det senare är något som kräver ett hårt jobb och här har både Stockholm som stad, fastighetsägare och företag inom fasadrenovering i Stockholm gjort en gemensam kraftansträngning i att erbjuda stadens befolkning och stadens alla turister det lilla, lilla extra.

Stockholms byggnader och fastigheter slits som en följd av vibrationer, de smutsas ner av alla avgaser och de nöts ut som en följd av väder och vind. Skillnaden är att de hela tiden hålls i ett bättre skick genom att en fasadrenovering sker mer frekvent än vad fallet är i andra städer av liknande storlek. Därför är också Stockholm en så för ögat tilltalande stad där allt från natur, vatten och byggnader lever i symbios med varandra.

Fasadrenovering – inte enbart av estetiska skäl

Skönheten å sido. Det finns en annan viktig aspekt då man talar om en fasadrenovering: säkerheten. Handlar det om putsade fasader så finns en en uppenbar risk i att dessa spricker och där man som en följd av detta kan se sjok av puts falla ned. Det är farligt. En fasadrenovering måste ske i preventivt syfte och där man genom en sådan kan förhindra en uppenbar risk för svåra olyckor.

I vårt nordiska klimat så påverkar växlingarna i temperaturen också intervallen för när en renovering ska äga rum. En kall vinter kan leda till större skador på en fasad och därigenom också innebär att fler olyckor har potential att inträffa. En viktig sak att nämna i sammanhanget är därför kunskap hos utföraren.

Rätt företag hanterar uppgiften på ett korrekt sätt

En vanlig orsak till skador på en putsad fasad handlar om att fukt och vatten tar sig in genom springor och håligheter. Sker detta under sommaren så ligger fukten kvar och fryser till is i samband med vintern. Då våren sedan signalerar sin ankomst så kan sprängningar ske och det är dessa som gör att sjok kan lossna. Övergången från kallt till varmt kan skapa problem. Här är det därför viktigt att man anlitar en erfaren firma inom fasadrenovering som kan hantera och förebygga dessa eventuella skador.

Det gäller såväl för dig som privatperson som för fastighetsägare. Du har, oavsett, ansvaret för att ingen skadas i närheten av din fastighet. Håll koll och låt gärna ett professionellt företag ställa en diagnos kring det egentliga skicket. Det tjänar du på i längden – du får en säker och vacker fasad som bidrar till vår huvudstads enorma skönhet.

Rätt redovisningsbyrå ger ett mervärde

Vi går mot ett nytt samhälle där det traditionella 9-5-arbetet ersätts av andra typer av jobb. Jobb som innebär större frihet där man själv ofta väljer när man vill arbeta, var man vill arbeta någonstans och där man hela tiden kan dra nytta av den nya tekniken. Det är bra.

Mindre företag startar upp, marknaden förändras och många privatpersoner väljer att driva verksamhet i en mindre skala, i egen regi. Större frihet innebär emellertid också ett större ansvar. Tyvärr är detta något som många verkar ha glömt bort.

Även ett mindre företag har förpliktelser och måste följa vedertagna lagar och regler. Detta gäller bokföring, redovisning, bokslut, momsfrågor, deklaration, löneutbetalning, skatter och andra viktiga frågor. Saker som måste göras, som måste ske på ett korrekt sätt och där straffet kan bli högt i samband med misskötsel, slarv eller fusk – medvetet eller omedvetet sådant.

Fel beslut kan straffa sig

Vet du hur man sköter bokföring, har du någon aning om hur man räknar moms eller hur man redovisar ett årsbokslut? Många går mer på känsla och detta kan straffa sig. Vårt råd är därför mer konkret: ta hjälp av en redovisningsbyrå. En redovisningsbyrå kostar inte så mycket pengar som många verkar ta för givet.

Man betalar naturligtvis pengar, men det handlar inte på långa vägar om sådana summor som många verkar tro. Dessutom så handlar det om en kostnad som leder någonstans också. Det många inte tänker på är att rätt redovisningsbyrå för med sig några uppenbara fördelar.

Så kan en redovisningsbyrå hjälpa dig

Vad skulle du tjäna på att låta en redovisningsbyrå sköta din bokföring och alla andra administrativa detaljer i din verksamhet? rent konkret så kan vi räkna upp tre olika fördelar:

  • En redovisningsbyrå hittar lönsamhet. Du kanske betalar för mycket i skatt? Det kanske finns avdrag som är möjliga att göra i din verksamhet? Det kanske finns ett värde i att byta bolagsform – och så vidare. Anlitar du professionell hjälp för din bokföring och din ekonomi i stort så kommer du också att få en möjlighet att nå högre lönsamhet genom att de tar ett helhetsgrepp om hela din verksamhet. Många mindre – och större företag – har luckor som går att täppa till.
  • Du får tid över. Du kan en sak och du har en professionalitet inom ett område. Det är den tjänsten eller den produkten du säljer. Fokusera på det. Många upptäcker att man saknar tid för det huvudsakliga området som man specialiserat sig på – all tid går åt till mer administrativa frågor. Genom att anlita en redovisningsbyrå så köper man sig tid att sköta om det område man kan och klarar av. Tid som ger en chans till vidareutveckling och som föder kreativitet och lust.
  • Du slipper bekymmer. En redovisningsbyrå sköter allt enligt konstens alla regler och det gör att du kan andas ut och vara trygg med att ditt företag också gör rätt för sig. Mycket kan sägas om det svenska rättsväsendet, men särskilt liberala och tillmötesgående mot ekonomisk brottslighet och fiffel är man inte.

Ta professionell hjälp med din flyttstädning

Hur ser en flytt ut egentligen? I de allra flesta fall så handlar det om att man missat någonting i planeringen. En miss som leder till en ökad stress och som gör att man blir irriterad och där man måste skynda sig snarare än att låta allting ta sin naturliga tid. Det är också det som gör att föremål gör sönder eller att man själv gör sig illa.

En annan tydlig sak som ofta uppkommer i samband med en bristande planering är att man inte hinner med flyttens avslutning – den obligatoriska flyttstädning som måste utföras. En flyttstädning sker i syfte att underlätta. Har du sålt din bostad i Stockholm så städar du ur denna så att köparen får en enklare resa in i sitt nya boende och kan påbörja möbleringen med detsamma – på samma sätt som du vill kunna göra det i den bostad du själv köpt.

Flyttstädning är en länk mellan köpare och säljare och dessvärre så har den visat sig vara ganska svag. Som sagt; missar du någonting i din planering vid flytten så påverkar detta din flyttstädning och då kommer också länken att brytas. Därför bör man överväga hjälp och anlita en städfirma för sin flyttstädning. Genom detta så slipper man hamna i samma tidspress och man kan i lugn och ro fokusera på det nya livet, i den nya bostaden och helt släppa tankarna på den bostad i Stockholm som man flyttat från.

Varför måste du genomföra en flyttstädning i Stockholm?

Om man inte genomför en flyttstädning så kan man mötas av krav på ekonomisk ersättning från köparen. Dessa krav täcker dels en städfirma och dels så kommer de med en slags avgift också. Du måste betala denna och du kan inte komma undan det. Så länge det inte finns någonting skrivet mellan köpare och säljare så är flyttstädning obligatorisk och inskrivet i ert kontrakt.

Du kan således ha väldigt mycket att förlora på att strunta i den – eller genom att, som många gör, fuska med städningen i samband med utflytt. Även ett fuskjobb kan komma med krav på ersättning.

Anlitar du en städfirma i Stockholm – något som du kan använda ditt Rut-avdrag för – så slipper du den där klumpen i bröstet och du kan lämna över nycklarna med ett gott samvete. Att strunta i denna obligatoriska handling är att visa dålig respekt.

Hur skulle du själv känna om ditt första möte med din nya bostad innebar att det enda du ser är smuts och skräp? Där har vi också svaret på varför det är viktigt att städa ur sin bostad i samband med en flytt.

Måla som en målare

Att måla om inomhus är den snabba, effektiva och billiga metoden att skapa en stor förändring. Byter man färg i ett rum så byter man också, på många sätt, rum helt och hållet. Man kan få ett rum att verka större, man kan få det att kännas mindre och man kan skapa både personlighet och en unik känsla genom att välja rätt färg. Att man idag dessutom börjat överge den så kallade Vita Väggen är också positivt. Fler väljer bort den vita färgen till förmån för mer spännande kulörer och alternativa lösningar; det skapar personliga hem som säger mer om de som bor där än vad vitt har en förmåga att göra. 

Finns det något fel med måleri och färg så är det att många underskattar arbetet som krävs, Vissa går in med inställningen att allt som krävs är färg och en roller – resten löser sig naturligt. Det gör det inte. Att måla är svårt, det är tidskrävande och det är något som kräver stor, initial förberedelse. Man ska, helt enkelt, måla som en målare för att lyckas. Om man ska bryta ner detta i mindre beståndsdelar så innebär det att man, framförallt, kopierar en målare i början av jobbet. 

Störst fokus ska läggas på förarbetet

Man brukar säga att 80% av arbetstiden läggs på att slipa, täcka, spackla, rengöra och i övrigt förbereda området som ska målas. Jämför man det med en lekman – ja, då är siffrorna förmodligen helt motsatta. Du lägger 80% av tiden på att måla och endast 20% på grundjobbet. Detta kommer att synas på ett negativt sätt. 

Ta hjälp av en målare

Man bör även överväga att anlita en målare snarare än att måla på egen hand. Har man inte tiden som krävs så kommer man att slarva och misslyckas. Det går inte att stressa fram ett bra resultat. Idag kan man använda rot-avdraget och anlita en målare med en skatterabatt på 30% av den totala arbetskostnaden – med ett årligt tak på 50.000 kronor.

 Det gör stor skillnad på fakturan och det är ett väldigt starkt argument till varför man ska överväga den professionella hjälpen i samband med en ommålning i hemmet.

Frigolitskyltar – skapa din drömskylt

Varför just frigolit är speciellt är på grund av att det är ett så pass lätt material som dessutom är utmärkt för stora inomhusskyltar. Dessutom kan du nästan göra vad du vill med frigolit – dess lätthet gör att du kan forma det nästan som du vill i vilken storlek du vill. Du kan skapa en 3D-skylt av din logotyp eller något annat spännande som du vill förmedla med ditt varumärke. Enklast är att använda  frigolit inomhus, så kanske vill du ha någonting spännande på väggen på kontoret. Eller så kanske du är sugen på att låta ditt varumärke synas på en mässa. 

En skylt kan vara det absolut bästa sättet att marknadsföra ditt varumärke på – den visar folk i rätt riktning och synliggör ditt varumärke samtidigt som du sticker ut ur mängden. Den kan komma i så många olika former och material, men ett material som sticker ut ur mängden är ändå frigolit.

Dessutom är frigolitskyltar väldigt bra när det kommer till teater- eller butiksbruk. Om du behöver en specialanpassad skylt för ett visst tillfälle är frigolit ett utmärkt val. Och för att göra den tåligare kan den behandlas med andra material, såsom att lackeras med specialfärg som ger ökad hållbarhet och möjliggör användning utomhus.

Frigolit blev helt plötsligt mer än enbart ett material som skyddar din nya tvättmaskin och som sätter sig som klister på dina kläder. Det kan dessutom få dig och ditt företag att synas utåt – precis sådär som du alltid har drömt om. På ditt sätt alltså. 

Så, vad är du sugen på? Frigoliten kan förmodligen hjälpa dig. Så hitta ett bra företag som kan skapa din framtida drömskylt!

Ventilationsservice

Att ventilatonen i en byggnad fungerar som den ska är av ytterst vikt, både för byggnaden i sig och för de som vistas i den. Detta då en felaktig eller dålig ventilation leda till både byggnads- och hälsoservice.  Därför är det tur att det finns företag som sysslar med ventilationsservice.

Vad är bra att tänka på innan man anlitar en firma för ventilationsservice?

Innan man anlitar en firma för ventilationsservice så finns det en del saker som kan vara värda att tänka på. Dessa följer nedan:

  • Verkar firman seriös? Ju bättre firma, desto bättre ventilationsservice. För att ventilationsservicen ska bli så väl utförd som möjligt är det viktigt att firman vet vad de gör. För att få ett första intryck av en firma kan man surfa in på deras webbsida. Hur ser den ut? Hur profilerar sig firman där? Har firman lagt upp några bilder på tidigare arbeten? Och så vidare.
  • Vad kostar det? En del företag som erbjuder ventilationsservice är billigare än andra, men ofta får man helt enkelt det man betalar för. Det kan vara så att vissa företag är dyrare eftersom de har tillhandahåller bättre utrustning och mer erfaren personal. Att anlita en sådan firma kan vara en investering i längden då det betyder att man kanske kan gå längre utan att det dyker upp nya problem med ventilationen.
  • Vad har tidigare kunder att säga om firman? Ett superbra sätt att försäkra sig om att en firma är duktiga och att lita på är att se vad tidigare kunder har att säga om firman. Om firman har goda referenser kommer de högst sannolikt utföra en bra ventilationsservice.

Lycka till med din ventilationsservice!

Glasräcke till altan, trappa och balkong

Något som är både funktionellt och stilrent är glasräcken. Till skillnad från traditionella räcken så ger glasräcken en unik känsla av rymd och lyx som verkligen kan liva upp t.ex. en altan, trappa eller balkong. Så oavsett om du funderar på att bygga ut ditt hem eller renovera det så kommer glasräcken definitivt utgöra pricken över i:et.

Varför välja just glasräcken?

Det finns många anledningar till varför man bör välja just glasräcken. Nedan nämner vi några:

  • Osynlig säkerhet. Räcken finns till för säkerhetens skull. Problemet är att räcken ofta roffar åt sig mycket utrymme vilket kan göra att de inger lite av en instängd känsla. Med glasräcken får man säkerhet utan att få den där instängda känslan.
  • Utmärkt vindskydd. Glasräcken på balkong eller altan är fantastiska vindskydd. Precis som att de genererar en osynlig säkerhet så fungerar de även som ett osynligt vindskydd.
  • Ljusinsläppet. Förutom att ge en känsla av utrymme så släpper glasräcken igenom mycket ljus. Och vårt avlånga land är ju inte direkt känt för att vara soligt… Med glasräcken maximerar man således ljusinsläppet och kan njuta av ett generellt ljusare hem.

Vad bör man tänka på innan man skaffar glasräcke?

Innan man skaffar glasräcken finns det en del att tänka på. Det finns t.ex. flera olika varianter som kostar olika mycket. Vill man ha ett glasräcke utan stolpar så får man helt enkelt betala lite extra. Viktigast av allt är dock att uppsättningen av räcket sker på ett professionellt vis så att det håller som det ska. Därför gör man helt rätt i att låta ett duktigt företag göra jobbet. Ett sådant företag kan också komma med experttips om vilket typ av glasräcke som skulle passa bäst för just dina behov.

Lycka till med ditt nya glasräcke!

Pris för att köpa aktiebolag

Priset för att köpa ett aktiebolag kan variera kraftigt beroende på var någonstans du väljer att vända dig och först och främst är det bra att ta reda på om aktiebolag är rätt bolagsform för just dig och de ändamål du ska ha din verksamhet till. När man köper ett aktiebolag brukar man tala om att man köper ett så kallat lagerbolag. Ett lagerbolag är kortfattat ett bolag som när du köper det redan är ett uppstartat aktiebolag med f-skattsedel och en bokföring på plats. Där finns ett flertal företag i Sverige idag som har gjort det till sin verksamhet att bedriva försäljning av just denna typen av bolag och det är inte heller så konstigt. Genom att köpa ett lagerbolag kan du snabbt och smidigt komma igång med att bedriva din verksamhet, snabbare än om du hade behövt starta igång bolaget på egen hand, och du slipper även sätta dig in i allt det pappersarbete och administration som kommer med att starta upp ett aktiebolag från grunden.

Innan du väljer vilken firma du ska vända dig till för att genomföra ditt köp av ett aktiebolag är det bra att först sondera terrängen och se över vilka företag som finns där ute på marknaden och hur pass omfattande deras bolagslösningar är i förhållande till varandra. Det är också bra att se över kostnaden och räkna på tiden det tar att sätta upp bolaget på egen hand och jämför detta med vad det skulle kosta att köpa ett lagerbolag och bedriva verksamheten genom det istället.

Anordna en konferens

Att då och då anordna konferenser är ett mycket bra sätt för ett företag eller organisation att driva sin verksamhet framåt och skapa större sammanhållning kollegorna emellan. Ofta innefattar konferenser intressanta föredrag och teambuildingaktiviteter, och inte sällan äger de rum i spännande lokaler.

Att tänka på innan man anordnar en konferens

Då en konferens kan gå till på många olika sätt – och då alla företag har olika behov – finns det en del som kan vara bra att tänka på innan man planerar en konferens. Nedan ger vi några exempel på vad man bör tänka på innan man anordnar en konferens:

Lokalen. Beroende på konferensen storlek behöver man olika storlekar på konferenslokalen. En större lokal är oftast dyrare, men lokalens kostnad beror även på vilken typ av lokal det är. Vissa konferenser äger rum på herrgårdar och vissa i mer urbana miljöer.

Föredragen. Då föredrag i princip är standard under konferenser så bör man fundera kring vilka typ av föredrag man vill ha till sin konferens. Kanske man vill anlita en föreläsare i strikt utbildande syfte? Eller kanske man hellre vill anlita en mer humoristisk talare?

Teambuildingaktiviteterna. Då konferenser är ett ypperligt sätt att skapa större sammanhållning kollegorna emellan så har man ofta en eller flera teambuildingaktiviteter. Ett exempel på en tämligen klassisk sådan skulle kunna vara bowling, och ett exempel på en mer nymodig aktivitet skulle kunna vara bodyflight.

Konferenspaket?

Då en konferens kräver mycket planering erbjuder en del företag skräddarsydda konferenspaket. Att köpa ett sådant gör att man sparar mycket tid, och köper man det av ett välrenommerat företag så kan man närmast garantera sig en lyckad konferens. Lycka till med att hitta det rätta konferenspaketet för dig!

Att bygga ridhus

Att bygga ridhus är ett stort och kostsamt projekt som kräver mycket planering och noggrann sådan. Det är många komponenter som ska gå ihop och det är därför bra att anlita någon som vet hur processen går till och har erfarenhet från att bygga ridhus sedan tidigare.

Beroende på hur många hästar du ska ha i ditt ridhus måste självklart storleken varieras, du behöver bland annat anpassa antalet boxar efter hur många hästar du har och planerar att ha i ridhuset i framtiden – en utbyggnad kan bli dyr. Du behöver också planera hallar och hagar efter hur många hästar du har och utforma dessa på ett optimalt vis så att du använder ytan du har till ditt förfogande på ett så effektivt sätt som möjligt.

Men innan du sätter igång med bygget av ditt nya ridhus är det först och främst viktigt att se över budgeten du har att röra dig med och ta fram en hållbar arbetsplan tillsammans med en erfaren firma inom just stallinredning och nybyggnation av ridhus. Saker som kan vara bra att ha i ridhuset kan bland annat vara boxar, spiltor, hagar, skrittmaskiner och om hästarna ska vara på lösdrift är det viktigt med ett vindskydd som är ordentligt konstruerat.

« Äldre inlägg