Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – därför bör ni upprätta ett sådant

Att framtiden är omöjlig att sia om är en sanning, men den kommer också med en viss modifikation. Ett företag kan sätta upp tydliga mål för framtiden, men det kan också visa sig att det längs vägen kommer en massa bekymmer och svårigheter som måste lösas.

Att göra detta kan kräva en enorm ansträngning och det kan vara svårt att välja vilken väg som är den rätta. Genom att upprätta ett aktieägaravtal så kan man på ett tydligt sätt fastställa vad som gäller vid olika typer av scenarion och där de som undertecknar avtalet också vet exakt vad som gäller.

Ta hjälp av en jurist för ett aktieägaravtal

Det ger effektiva lösningar på problem som annars skulle kunna vara svåra att hantera. Ett aktieägaravtal ska upprättas tillsammans med en jurist inom affärsjuridik och vad avtalet i fråga innehåller kan man bestämma själva. Vilket också är viktigt gällande ett aktieägaravtal: det ni upprättar och signerar kan skilja sig radikalt från hur andra företags avtal ser ut.

Era behov och krav är just era – och en jurist hjälper er att bena ut hur dessa ser ut och formulerar dessa till ett avtal att skriva under. Vissa detaljer är emellertid nästan alltid återkommande i ett aktieägaravtal och där handlar det om exempelvis hur aktier ska fördelas, vad som gäller om någon vill sälja sina poster, hur man agerar om någon avlider – eller exempelvis skiljer sig och ska dela upp sin egendom med sin forna partner.

Konkurrens – vad händer om någon slutar?

En annan detalj som ofta förekommer i ett aktieägaravtal är någon typ av mekanism för hur konflikter och tvister ska lösas. Få företag har samma ledning och samma personer anställda genom alla år och ett aktieägaravtal kan på ett tydligt sätt visa vad som gäller om någon vill sluta. Är det okej att byta till en konkurrent eller starta eget – och vad är en rimlig ersättning för att köpa ut någon för?

Ett aktieägaravtal stakar ut en tydlig väg för ett företag och fungerar som en manual att följa. Dessutom kan en viktig detalj att föra in handla om att avtalet i fråga ska kunna ändras och omarbetas med jämna mellanrum och på bestämda intervaller.

Avslutningsvis ska även det faktum att ett avtal inte är en offentlig handling och att det absolut inte är obligatoriskt att skriva ett aktieägaravtal. Däremot så är det ofta väldigt bra att göra så. Det kostar inte många kronor att anlita en jurist, det tar inte många timmar i anspråk – men det kan hjälpa er till mer klarhet och tydlighet i framtiden.

Kategorier
Juridik

Hur delar man upp ett dödsbo?

Om man först och främst ska förklara vad ett dödsbo är så handlar det om kvarlåtenskapen som finns kvar efter en avliden person. Dör en person i Stockholm så är det hans samlade tillgångar och skulder som kallas för ett dödsbo och personen i fråga upphör inte att existera förrän dödsboet i fråga är uppdelat mellan exempelvis hans fru och eventuella barn. Inom tre månader efter att personen i Stockholm avlidit ska dessa sammanställt en bouppteckning där allting han ägt ställs mot de skulder han dragit på sig. Här ska alltså hans dödsbo i Stockholm täcka skulder till banken, telefonräkningar och hyra samt även – och detta är viktigt – allt som rör hans begravning.

Hur man lägger upp denna beror dels på hur mycket pengar som finns och dels också hur den avlidnes eventuella önskemål kring begravningen ser ut. Man får dock räkna med att gravsten, kista, blommor, lokal och annons till tidningen ska ingå. Finns det här inga pengar – om personen i Stockholm har fler skulder än vad som finns i tillgångar – så kan man ansöka om att sätta hans dödsbo i konkurs och även ansöka om pengar från socialtjänsten för att täcka kostnaden kring hans begravning. Alla svenskar – fattiga som rika – har nämligen rätt till ett värdigt avslut och en vacker begravning.

En boutredningsman underlättar i sorgen

Delägarna till hans dödsbo i Stockholm – barn, fru och andra släktingar – får enligt vår arvsrätt olika delar av tillgångarna och kan i det närmaste liknas vid aktieägare i ett företag. Här kommer det att bli frun som ärver först medan barnen – bröstarvingarna – kommer att stå näst på tur. Vidare så kan man – om det inte finns några barn – säga att släktingar i form av bror och syster till den avlidne kommer att ha andelar i hans dödsbo. Det lättaste man kan göra vid en uppdelning av ett dödsbo är att anlita en extern boutredningsman som tar hand om utmätningen av tillgångarna samt räknar på skulder och sammanställer den bouppteckning vid nämnde ovan.

Det brukar vara det absolut bästa sättet då det kan vara svårt att dels reda ut alla regler och dels också då situationen är som den är; har en nära anhörig avlidit så måste man också få en chans att sörja och kanske lägga de praktiska saker som rör dennes dödsbo åt sidan. Detta naturligtvis oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i landet. Det vanliga är att Tingsrätten förordar och utser en sådan vid behov.

Vill du veta mer om dödsbo, gå till denna sida: dödsbostockholm.nu