Kategorier
Utbildning

SFI Stockholm har bra resultat

I en tid där man ser att flyktingströmmarna är större än någonsin så måste vi i Sverige i allmänhet och Europa i synnerhet öppna våra armar och hjälpa de människor som tvingats fly från krigets vansinne i exempelvis Syrien. Vi kan helt enkelt inte stänga gränserna och se hur familjer dör då de i gummiflottar försöker korsa Medelhavet i jakt på trygghet.

Sverige har alltid – och ska alltid – vara ett land där solidaritet ska vara en grundpelare och att Sverigedemokraterna i denna fråga fått en allt större plats är naturligtvis oroväckande. Detta parti talar alltid om kostnaden för invandrare och ser aldrig till de stora fördelarna som kommer med ökad inflyttning.

Det kanske handlar om en kostnad till en början; men sett över tid – då en person börjat arbeta, skaffar barn, betalar skatt – så är belöningen både uppenbar och stor för ett land som Sverige (som dessutom har plats och har pengar så att det räcker och blir över) Dock så måste man se till att detta sker snabbt och man måste se till att integrationen sker så smidigt som möjligt – både sett till eventuella kostnader, eventuella vinster och – framförallt – för den enskilde individens leverne och väl.

Nyckeln till detta är ofta språket. Kan man snabbt lära sig svenska så har man också de bästa förutsättningarna för att hitta ett arbete och börja försörja sig själv och sin egen familj och därmed också bidra till vår statskassa. En person som flytt från Syrien och som kommer till Stockholm kommer dels att mötas av ett land som skiljer sig avsevärt åt – både kulturellt och sett till språket och viktigt är att denne direkt får en chans att lära sig båda delarna.

Ett bra alternativ är att anmäla sig till en utbildning sanktionerad och ledd av SFI i Stockholm och detta då båda dessa viktiga delar blandas och vävs ihop. Vid en utbildning av SFI Stockholm så blandas både det svenska språket med lärdom om vår svenska kultur och lärarna har samtliga olika verktyg för att locka fram lusten hos sina elever. Skratt, pedagogik, lek och allvar – SFI Stockholm har hittat den mix som gör undervisning rolig.

SFI Stockholm lockar fram lusten till lärande

Det spelar ingen roll hur gammal man är som elev; känner man ingen lust så lär man sig heller inte och det är därför som SFI i Stockholm har haft en så betydande roll i integrationen till vårt svenska samhälle. Det här behövs idag mer än någonsin – lösningen är inte att stänga gränserna: det är att öppna ännu fler dörrar och dörren till språket är en av de absolut viktigaste. SFI Stockholm har nyckeln till den dörren.

Mer om SFI kan du hitta på den här sidan: sfistockholm.nu