Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – därför bör ni upprätta ett sådant

Att framtiden är omöjlig att sia om är en sanning, men den kommer också med en viss modifikation. Ett företag kan sätta upp tydliga mål för framtiden, men det kan också visa sig att det längs vägen kommer en massa bekymmer och svårigheter som måste lösas.

Att göra detta kan kräva en enorm ansträngning och det kan vara svårt att välja vilken väg som är den rätta. Genom att upprätta ett aktieägaravtal så kan man på ett tydligt sätt fastställa vad som gäller vid olika typer av scenarion och där de som undertecknar avtalet också vet exakt vad som gäller.

Ta hjälp av en jurist för ett aktieägaravtal

Det ger effektiva lösningar på problem som annars skulle kunna vara svåra att hantera. Ett aktieägaravtal ska upprättas tillsammans med en jurist inom affärsjuridik och vad avtalet i fråga innehåller kan man bestämma själva. Vilket också är viktigt gällande ett aktieägaravtal: det ni upprättar och signerar kan skilja sig radikalt från hur andra företags avtal ser ut.

Era behov och krav är just era – och en jurist hjälper er att bena ut hur dessa ser ut och formulerar dessa till ett avtal att skriva under. Vissa detaljer är emellertid nästan alltid återkommande i ett aktieägaravtal och där handlar det om exempelvis hur aktier ska fördelas, vad som gäller om någon vill sälja sina poster, hur man agerar om någon avlider – eller exempelvis skiljer sig och ska dela upp sin egendom med sin forna partner.

Konkurrens – vad händer om någon slutar?

En annan detalj som ofta förekommer i ett aktieägaravtal är någon typ av mekanism för hur konflikter och tvister ska lösas. Få företag har samma ledning och samma personer anställda genom alla år och ett aktieägaravtal kan på ett tydligt sätt visa vad som gäller om någon vill sluta. Är det okej att byta till en konkurrent eller starta eget – och vad är en rimlig ersättning för att köpa ut någon för?

Ett aktieägaravtal stakar ut en tydlig väg för ett företag och fungerar som en manual att följa. Dessutom kan en viktig detalj att föra in handla om att avtalet i fråga ska kunna ändras och omarbetas med jämna mellanrum och på bestämda intervaller.

Avslutningsvis ska även det faktum att ett avtal inte är en offentlig handling och att det absolut inte är obligatoriskt att skriva ett aktieägaravtal. Däremot så är det ofta väldigt bra att göra så. Det kostar inte många kronor att anlita en jurist, det tar inte många timmar i anspråk – men det kan hjälpa er till mer klarhet och tydlighet i framtiden.