Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning i Stockholm – förebygger och löser brott

Kameraövervakning i Stockholm skulle kunna förebygga många brott i huvudstaden. Och om brotten ändå sker kan filmerna istället användas som bevismaterial.

Hur samhället ska komma till botten med brottslighet är en ständig knäckfråga. Politiker levererar förslag efter förslag, men fakta är att det fortfarande existerar kriminalitet i någon form i sannolikt alla svenska städer. Därför pekar många på vikten av kameraövervakning på flera känsliga och brottsbenägna platser, inte minst i Stockholm.

Det kan handla om att sätta upp kameror på gator och torg på offentliga platser där man vet att det mycket väl skulle kunna begås brott. Kamerorna har två effekter. Den första är en avskräckande sådan. Om en potentiell gärningsman vet att hen blir filmad är hen sannolikt mindre benägen att begå ett brott.

Regler kring kameraövervakning

Den andra delen handlar om att kameraövervakning kan hjälpa till att identifiera den som ändå väljer att begå en brottslig gärning. Bevis som kan vara helt avgörande i en förundersökning och senare i en eventuell rättegång. Det är väldigt svårt för en kriminell person att bortförklara en situation där hen har blivit fångad på bar gärning på film.

Sedan är det förstås inte bara att slänga upp kameror här och var som man vill. Varken för privatpersoner, kommuner eller myndigheter. Det finns lagar och regler som måste följas. Dels måste tillstånd finnas, men det måste också framgå att kameraövervakning äger rum. Annars kan även det få rättsliga konsekvenser. Och du är väl den goda personen i den här berättelsen?