Vi går mot ett nytt samhälle där det traditionella 9-5-arbetet ersätts av andra typer av jobb. Jobb som innebär större frihet där man själv ofta väljer när man vill arbeta, var man vill arbeta någonstans och där man hela tiden kan dra nytta av den nya tekniken. Det är bra.

Mindre företag startar upp, marknaden förändras och många privatpersoner väljer att driva verksamhet i en mindre skala, i egen regi. Större frihet innebär emellertid också ett större ansvar. Tyvärr är detta något som många verkar ha glömt bort.

Även ett mindre företag har förpliktelser och måste följa vedertagna lagar och regler. Detta gäller bokföring, redovisning, bokslut, momsfrågor, deklaration, löneutbetalning, skatter och andra viktiga frågor. Saker som måste göras, som måste ske på ett korrekt sätt och där straffet kan bli högt i samband med misskötsel, slarv eller fusk – medvetet eller omedvetet sådant.

Fel beslut kan straffa sig

Vet du hur man sköter bokföring, har du någon aning om hur man räknar moms eller hur man redovisar ett årsbokslut? Många går mer på känsla och detta kan straffa sig. Vårt råd är därför mer konkret: ta hjälp av en redovisningsbyrå. En redovisningsbyrå kostar inte så mycket pengar som många verkar ta för givet.

Man betalar naturligtvis pengar, men det handlar inte på långa vägar om sådana summor som många verkar tro. Dessutom så handlar det om en kostnad som leder någonstans också. Det många inte tänker på är att rätt redovisningsbyrå för med sig några uppenbara fördelar.

Så kan en redovisningsbyrå hjälpa dig

Vad skulle du tjäna på att låta en redovisningsbyrå sköta din bokföring och alla andra administrativa detaljer i din verksamhet? rent konkret så kan vi räkna upp tre olika fördelar:

  • En redovisningsbyrå hittar lönsamhet. Du kanske betalar för mycket i skatt? Det kanske finns avdrag som är möjliga att göra i din verksamhet? Det kanske finns ett värde i att byta bolagsform – och så vidare. Anlitar du professionell hjälp för din bokföring och din ekonomi i stort så kommer du också att få en möjlighet att nå högre lönsamhet genom att de tar ett helhetsgrepp om hela din verksamhet. Många mindre – och större företag – har luckor som går att täppa till.
  • Du får tid över. Du kan en sak och du har en professionalitet inom ett område. Det är den tjänsten eller den produkten du säljer. Fokusera på det. Många upptäcker att man saknar tid för det huvudsakliga området som man specialiserat sig på – all tid går åt till mer administrativa frågor. Genom att anlita en redovisningsbyrå så köper man sig tid att sköta om det område man kan och klarar av. Tid som ger en chans till vidareutveckling och som föder kreativitet och lust.
  • Du slipper bekymmer. En redovisningsbyrå sköter allt enligt konstens alla regler och det gör att du kan andas ut och vara trygg med att ditt företag också gör rätt för sig. Mycket kan sägas om det svenska rättsväsendet, men särskilt liberala och tillmötesgående mot ekonomisk brottslighet och fiffel är man inte.