Hur håller man en stad i ett inbjudande skick? Ett svar på den frågan ligger i fasadrenovering; ett område som vuxit sig stort i Stockholm. Vår huvudstad är det givna resmålet för turister som är nyfikna på Sverige. Även vi svenskar ser Stockholm som ett givet resmål under semestern.

En sak som lockar turister är renligheten och fräschören. Trots att Stockholm är en storstad så lyckas man ändå få den att kännas ren och fräsch – det lockar turister.

Stockholm är en stad där vattnet är i fokus. Det är unikt att en så pass stor stad har dels vatten och dels naturen så nära inpå sig. Den känslan av renhet är något som är väldigt attraherande. Besöker man Stockholm så vill man ha den känslan genomgående i allting – man vill känna frisk luft, man vill kunna promenera i välstädade parker och man vill se att fasader och byggnader är rena och fräscha.

Det senare är något som kräver ett hårt jobb och här har både Stockholm som stad, fastighetsägare och företag inom fasadrenovering i Stockholm gjort en gemensam kraftansträngning i att erbjuda stadens befolkning och stadens alla turister det lilla, lilla extra.

Stockholms byggnader och fastigheter slits som en följd av vibrationer, de smutsas ner av alla avgaser och de nöts ut som en följd av väder och vind. Skillnaden är att de hela tiden hålls i ett bättre skick genom att en fasadrenovering sker mer frekvent än vad fallet är i andra städer av liknande storlek. Därför är också Stockholm en så för ögat tilltalande stad där allt från natur, vatten och byggnader lever i symbios med varandra.

Fasadrenovering – inte enbart av estetiska skäl

Skönheten å sido. Det finns en annan viktig aspekt då man talar om en fasadrenovering: säkerheten. Handlar det om putsade fasader så finns en en uppenbar risk i att dessa spricker och där man som en följd av detta kan se sjok av puts falla ned. Det är farligt. En fasadrenovering måste ske i preventivt syfte och där man genom en sådan kan förhindra en uppenbar risk för svåra olyckor.

I vårt nordiska klimat så påverkar växlingarna i temperaturen också intervallen för när en renovering ska äga rum. En kall vinter kan leda till större skador på en fasad och därigenom också innebär att fler olyckor har potential att inträffa. En viktig sak att nämna i sammanhanget är därför kunskap hos utföraren.

Rätt företag hanterar uppgiften på ett korrekt sätt

En vanlig orsak till skador på en putsad fasad handlar om att fukt och vatten tar sig in genom springor och håligheter. Sker detta under sommaren så ligger fukten kvar och fryser till is i samband med vintern. Då våren sedan signalerar sin ankomst så kan sprängningar ske och det är dessa som gör att sjok kan lossna. Övergången från kallt till varmt kan skapa problem. Här är det därför viktigt att man anlitar en erfaren firma inom fasadrenovering som kan hantera och förebygga dessa eventuella skador.

Det gäller såväl för dig som privatperson som för fastighetsägare. Du har, oavsett, ansvaret för att ingen skadas i närheten av din fastighet. Håll koll och låt gärna ett professionellt företag ställa en diagnos kring det egentliga skicket. Det tjänar du på i längden – du får en säker och vacker fasad som bidrar till vår huvudstads enorma skönhet.